Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Kimyasal ve/veya fiziksel karakteristikleri nedeni ile yolcuya, ekibe, uçağa veya uçakta bulunan diğer kargolara ve çevreye zarar verebilecek nitelikteki maddeler olarak nitelendirilin tehlikeli kargolar taşımacılığı sertifikalı personelimiz ile istenilen destinasyona zamanında ve güvenle yapmaktayız.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kimyasal ve/veya fiziksel karakteristikleri nedeni ile yolcuya, ekibe, uçağa veya uçakta bulunan diğer kargolara ve çevreye zarar verebilecek nitelikteki maddeler olarak nitelendirilin tehlikeli kargolar taşımacılığı sertifikalı personelimiz ile istenilen destinasyona zamanında ve güvenle yapmaktayız. Sevk edilecek tehlikeli maddenin, IATA DGR kurallarına göre tanımlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi tamamen gönderici sorumluluğunda olup yanlış ya da eksik beyan edilen gönderilerden uluslararası kurallar önünde gönderici sorumludur. Tehlikeli maddeler Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından dokuz sınıfta tanımlanmıştır. • Patlayıcılar • Gazlar • Yanıcı Sıvılar • Yanıcı Katılar • Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler • Zehirli ve bulaşıcı maddeler • Radyoaktif Maddeler • Aşındırıcılar • Çeşitli Tehlikeli Maddeler Genel anlamda gönderici sorumluluğundaki ürün tanımlanması sonrasında paketlemesi, ambalaj işaretlemesi, ambalaj etiketleri ve dökümantasyon konularında IATA sertifikalı personelimiz tarafından bilgi paylaşımı yapmaktayız. Bazı tehlikeli maddelerin, çok az miktarlarının tehlikeli madde kurallarında belirtilen, etiketleme, işaretleme ve dokümantasyon zorunluluğundan hariç tutularak nakliyeleri gerçekleştirilebilir. Bu tür taşımaya (excepted quantity) İstisnai miktar taşıması olarak adlandırılır.
Bizi Arayın